top of page

                                                        גלריית תמונות

                 
     ד"ר אבינועם במהלך ניתוח

 

 

ניתוחי מוהס: גלריית תמונות לפני הניתוח, בתום ניתוח המוהס לכריתת הגידול ולאחר השחזור

לפני ניתוח 1
אחרי שחזור 1
אחרי שחזור (פרופיל) 1
ד״ר אבינועם במהלך ניתוח
אחרי שחזור 2
לפני ניתוח 2
אחרי שחזור 3
אחרי שחזור 4
לפני ניתוח 3
לפני ניתוח 4
אחרי שחזור 5
לפני ניתוח 5
אחרי שחזור 6
אחרי שחזור 7
לפני ניתוח 7
לפני ניתוח 5
לפני ניתוח 6
לפני ניתוח 7
אחרי שחזור 8
אחרי שחזור 9
אחרי שחזור 10
אחרי שחזור 11
אחרי שחזור 12
אחרי שחזור 13
לפני ניתוח 8
לפני ניתוח 9
לפני ניתוח 10
לפני ניתוח 11
לפני ניתוח 12
לפני ניתוח 13
אחרי שחזור 14
אחרי שחזור 15
לפני ניתוח 14
לפני ניתוח 15
אחרי שחזור 16
לפני ניתוח 16
bottom of page