top of page
American college of mohs surgery

איך בוחרים מנתח מוהס?

 

 

 

 

  • מנתחי מוהס הם רופאים שהגיעו או מתחום הכירורגיה הפלסטית או מתחות רפואת העור והשתלמו בניתוחי מוהס.

 

 

  • כאשר באים לבחור מנתח מוהס, חשוב מאד לבדוק את מקצועיותו.

 

 

  • לא כל רופא עור או מנתח פסטי הינו מנתח מוהס. ההבדל העיקרי הוא כי מנתחי מוהס עברו השתלמות ארוכה שכללה השתלמות בדרמטופתולוגיה.

 

 

  • הווה אומר למידה של קריאה של ההיסטולוגיה של העור והיכולת לדעת ולהבחין בין גידולי העור השונים ותיאורם המיקרוסקופי וכן היכולת להבדיל בין גידולים סרטניים לגידולים שפירים.

 

 

  • יש חשיבות רבה לכך שאותו אדם הינו גם המנתח וגם הבודק את הגידול במיקרוסקופ. וזאת מכיוון שהבדיקה המיקרוסקופית מבוססת על מיפוי מוקדם של הנגע, ועקביות בהבנת מיקום ומיפוי הנגע מעלה מאד את אחוז הריפוי בעת הניתוח.

 

 

  • בנוסף בעת השתלמות בניתוחי מוהס משתלם המנתח גם בניתוח עצמו ובשחזורים הרבים והמגוונים של החסרים שנוצרים עקב כריתת הגידול.

 

bottom of page