top of page
כריתה

מהו ניתוח בשיטת מוהס?

 

ניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוהס, לטיפול בסרטן עור, הינו ניתוח מוכר מזה שנים רבות.

השיטה הומצאה ע"י מנתח בשם פרדריק מוהס בשנות השבעים ומאז היא הולכת ומתפתחת, ומהווה היום את שיטת הבחירה לטיפול בסרטני עור באזור הראש והצואר.

 

בכריתה פשוטה של סרטן עור שאינו מסוג מלנומה, מתבצעת כריתה של הנגע הסרטני תוך נטילת שוליים רחבים על מנת לנסות ולהבטיח כריתה מלאה של הגידול הסרטני. לאחר הכריתה, הנגע נשלח לבדיקה מיקרוסקופית פתולוגית הלוקחת בין שבועיים לחודש, ובה יקבע סוג הגידול והאם הוצא בשלמותו. בתום הניתוח מתבצעת סגירה של החסר שנותר, בשיטות שונות בהתאם למיקום החסר ולגודלו.

 

החסרון בשיטה זו, המנתח אינו יכול לקבוע בוודאות  בהסתכלות בלבד את גבולות הנגע, ועל כן בכ 30% מהמקרים יש לשוב ולחזור על הניתוח עקב השארות שארית גידול בעור של המטופל.

 

הדבר נובע מעצם מהות וצורת הגדילה של גידולים אלו. גידולים סרטניים שאינם מלנומה, כגון:

basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, dermatofibrosarcoma protuberans, ועוד, היא עצם גדילתם בצורה שנקראית "קצה הקרחון".

 

התיאור מתייחס לכך, שבחלקו החיצוני של הגידול הנצפה לעין על פני העור, הוא מהווה את "קצה הקרחון" של הגידול עצמו. אשר מתפשט פנימה לעומק העור, ואף לשכבות עמוקות ביותר, וביחד עם זאת מתפשט גם להיקף מסביב לגידול מבלי שנראה לעין.

 

שיטת מוהס הומצאה במיוחד על מנת להתגבר על בעיה זו ולהעלות את אחוז הריפוי . היום אחוז הריפוי של ניתוח בשיטת מוהס עומד על 97%.

בשיטה זו, המנתח המהווה גם את הדרמטופתולוג הבודק את הרקמה במיקרוסקופ, מוודא כי הגידול הוצא בשלמותו, לפני שחזור וסגירת החסר שנוצר לאחר כריתת הנגע.

 

שיטה זו מתבצעת בשלבים. בשלב ראשון המנתח כורת את הגידול על פי הגבולות הנראים לעין. המנתח ממפה את הגידול על פני המטופל וגם על פני הנגע שנכרת, בהתאמה. לאחר כריתת הנגע, נחבש המטופל ויוצא להמתין כשעה בחדר ההמתנה. בזמן המתנה זו מועבר הגידול למעבדה הצמודה לחדר הניתוח ושם מועבד בשיטת "הקפאה וצביעה" על פי המפה שנקבעה ע"י המנתח. בתום הכנת הרקמה לבדיקה, בודק המנתח עצמו את טיב הגידול ושולייו. גם בהיקף במלואו וגם בעומק. במידה ובשלב זה לא נראית שארית גידול בשולי הרקמה, מוחזר המטופל לחדר הניתוח לצורך סגירת החסר.

 

במידה והמנתח מוצא שארית גידול באזור מסוים, מוחזר החולה לחדר הניתוח לצורך נטילת מקטע נוסף מהאזור הנגוע על פי המפה הראשונית, ובדיקתה. שוב מתבצע התהליך במלואו. תהליך זה ישוב על עצמו עד להשגת שוליים נקיים מגידול!

רק עם השגת שוליים נקיים מגידול, מוחזר החולה לחדר הניתוח לצורך שחזור ותפירת החסר שנוצר בעקבות כריתת הגידול.

bottom of page